Data publikacji: 12/08/2012 - 10:46

Strona ma służyć pomocą osobom, zastanawiającym się jaką genezę ma ich nazwisko. W dziale „nazwiska" znajduje się opracowana przez mnie baza danych, która obejmuje obecnie ponad 6 tysięcy uszeregowanych alfabetycznie artykułów hasłowych, wyjaśniających prawdopodobne pochodzenie analizowanych nazw osobowych. Słownik jest poszerzany o nowe hasła w miarę Państwa zainteresowania i moich możliwości czasowych. Niestety nie odpowiadam na pytania o historię rodzin dane nazwisko noszących – pozostaje to w gestii historyków i genealogów. Z przyjemnością za to mogę spróbować wyjaśnić genezę językową danego nazwiska, jeśli nie ma go jeszcze w bazie. Proszę jednak o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi - pytań jest wiele, a czasu wolnego mam zdecydowanie mniej.  

0 Comments
Data publikacji: 12/08/2012 - 18:13

Wiele osób jest zainteresowanych tym „co znaczy” ich nazwisko. Nie sposób udzielić odpowiedzi na to pytanie – ponieważ nazwy własne tego typu nie znaczą, lecz identyfikują, np. kowal to rzemieślnik wykonujący przedmioty z żelaza i podkuwający konie, ale nazwisko Kowal może nosić np. pirotechnik. Można więc mówić nie o „znaczeniu” nazwisk, lecz o ich pochodzeniu, czyli genezie. Badaniem nazw osobowych (imion, nazwisk, przezwisk, pseudonimów i przydomków) zajmuje się antroponimia (z greckiego ánthrōpos ‘człowiek’ + ónoma ‘imię’). Jest ona jedną z gałęzi onomastyki (z greckiego onomastikós ‘związany z imieniem’) – nauki o nazwach własnych.

0 Comments