O mnie

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajmuje się problematyką komunikacji internetowej i onomastyką. Autorka monografii: Internetowe grupy dyskusyjne. Analiza językowa i charakterystyka gatunku, Nazwiska mieszkańców komornictwa lidzbarskiego (1500-1772 r.), wydanej także w wersji anglojęzycznej – Surnames of Inhabitans of Lidzbark District (1500-1772). Razem z Mariuszem Rutkowskim współredagowała tom Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Z Iwoną Grzesiak i Andrzejem Staniszewskim przygotowała wydawnictwo zbiorowe Róbcie teatr… Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Głuszczakowi. Opublikowała także kilkadziesiąt artykułów i recenzji. Więcej informacji można znaleźć na:


http://uwm-pl.academia.edu/AlinaNaruszewiczDuchli%C5%84ska


http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=494&catid=51&Itemid=9


Prywatnie wielbicielka swoich Bliskich, literatury i muzyki w ilościach hurtowych oraz seriali, których akcja dzieje się w Nowym Jorku.