DOPIERAŁA

Nazwisko Dopierała można wywodzić od czasownika dopierać, niedokonanej formy czasownika doprać. Oznaczał on: 1. dokończyć pranie, 2. uprać jeszcze więcej, 3. wyprać należycie, 4. dać się komuś we znaki, 5. dorobić się albo doigrać czegoś, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 515. Przypuszczalnie mogło to być pierwotnie przezwisko nawiązujące do sposobu zachowania i/lub cech charakteru. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/DOPIERA%C5%81A