WCISŁO

Nazwisko Wcisło pochodzi przypuszczalnie od czasownika wciskać/wcisnąć, szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na tej stronie: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/name/WCIS%C5%81O K.Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 663) podaje, że nazwę osobową Wcisło odnotowano bardzo wcześnie – już w 1410 roku. Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania w Polsce rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/WCIS%C5%81O