ZWOLIŃSKI

Nazwę osobową Zwoliński odnotowano już w 1654 roku, można wywodzić ją od nazwy miejscowej Zwoleń, dawniej Woleń, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 698, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwole%C5%84_(powiat_zwole%C5%84ski) lub Zwola w powiecie garwolińskim, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwola_(powiat_garwoli%C5%84ski). Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 787-788) wymienia m.in. Zwolińskich herbu Łada i Ogończyk.