ZIOŁO

Nazwisko Zioło pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. roślinę z zieloną łodygą, 2. groch, 3. rózgę weselną, 4. spory snopek różnego rodzaju roślin, 5. kwiat doniczkowy, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 494-495. Nazwę osobową Zioło odnotowano bardzo wcześnie – już w 1387 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 739.