ZIÓŁKOWSKI

Nazwisko Ziółkowski pochodzi od nazwy miejscowej Ziółków w powiecie lubelskim, o miejscowości zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Zi%C3%B3%C5%82k%C3%B3w. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 784) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Ziółkowskich herbu Korczak, 1500 rok.