WIKTORZAK

Podstawę nazwiska stanowi imię Wiktor. W Polsce pojawiło się bardzo wcześnie – już w XIII wieku, pochodzi od łacińskiego victor ‘zwycięzca’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 681. Ciekawostką jest to, że istniał kiedyś w polszczyźnie także czasownik wiktoryzować, czyli ‘triumfować’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 606. Najwięcej osób noszących obecnie to nazwisko mieszka w Łomży, zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/wiktorzak.html