SUSWIŁŁO

 

Nazwisko Suswiłło pochodzi od litewskiej nazwy osobowej Susvila, tę zaś można wywodzić od czasownika susvìlti '(s)palić się bez płomienia, osmalić, opalić', por. susvilaĩ 'osmalone kłody drewna,opalone bierwiona', zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 304.