STEFANIAK

Nazwisko Stefaniak pochodzi od imienia Stefan. Samo imię Stefan wywodzi się z języka greckiego (od słowa ‘wieniec’), zostało przejęte do łaciny jako Stephanus (M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994, s. 325). K. Rymut („Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny”, t. II, s. 481) podaje, że nazwisko Stefaniak odnotowano na terenie Polski w 1659 roku.