SOŃSKI

Nazwisko pochodzi prawdopodobnie od nazwy miejscowej Sońsk „wieś i folwark nad rzeką Sonią, powiat ciechanowski, gmina i parafia Sońsk, odl. o 10 w. od Ciechanowa” lub Sonska „wieś zaginiona pod Gniewem, powiat kwidzyński” zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XI, s. 74. Inną możliwością interpretacyjną jest wywodzenie nazwy od imienia skróconego Sonia < Zofia.