RYCHLIŃSKI

Nazwisko Rychliński pochodzi od przymiotnika rychły, czyli 1. wczesny, prędki, skory, 2. skwapliwy, porywczy, pochopny, wyrywny, prędki, 3. żwawy, bystry, obrotny, raźny, zwinny (zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 786). Przypuszczalnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące właśnie do takich cech charakteru. Najwięcej osób noszących to nazwisko jest zameldowanych w Zduńskiej Woli, zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/rychli%25C5%2584ski.html