PYZIA

Nazwisko Pyzia ma dwa możliwe źródła: I. pyza, czyli: 1 rodzaj kluski, 2. twarz tłusta pucołowata, 3. człowiek o takiej twarzy, II. pyzać, czyli ‘jeść od niechcenia’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 454. Pierwotnie na pewno było to przezwisko, ale bez podróży w czasie :) trudno ocenić czy nawiązywało do wyglądu, czy sposobu zachowania.