MIEREK

Nazwisko Mierek ma kilka możliwych podstaw, tzn.: 1. mierzyć, 2. miara, to słowo było też kiedyś używane w formie ‘miera’, 3. mir, czyli ‘pokój’, zob. K. Rymut Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 87, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 958. Cząstka mir- była popularnym składnikiem staropolskich imion złożonych, np. Mirosław, Sławomir itd.