MENZFELD

Nazwisko Menzfeld można uznać za formę złożoną pochodzącą od dwóch innych nazw, tzn. Menz, pochodzącą od imion złożonych zawierających pierwotnie człon magan/megin albo od nazwy miejscowej Menz, Mentz lub Mainz i Feld, która pochodzi od nazwy miejscowej Felde lub tym samym przyrostkiem od określenia topograficznego Feld(e) ‘pole’, tak nazywano kogoś mieszkającego w pobliżu takiego miejsca zob. R. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Manheim 2005, s. 239, 456. Pierwotnie nazwa osobowa mogła wskazywać na miejsce zamieszkania.