KUNC

Nazwisko proste, równe Kun(t)z, hipokorystykum imienia Konrad. Kun(t)z można wywodzić takze od staro-wysoko-niemieckiego Kuonzo, zob. Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 5 Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, opr. Z. Klimek, Kraków 1997 s. 150, Chunzo, Gunzo, zob. E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch. I Personennamen, München 1966 s. 696.