KLIMEK

Nazwisko Klimek to forma pochodna od imienia Klemens, notowanego w Polsce od XIII wieku w różnych formach językowych, którego podstawę stanowi clemens ‘łagodny, spokojny, cichy’, formę Klimek odnotowano bardzo wcześnie – już w 1385 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I A-K, Kraków 1999, s. 407). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 302) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Klimek, 1480 rok, powiat zamojski, lwowski, województwo ruskie.