KARAMAN

Nazwisko Karaman ma trzy możliwe podstawy: 1. rzeczownik karaman, czyli ‘pies pasterski’, 2. niemiecką nazwę osobową Karman/Kahrmann, która ma dwa możliwe źródła: a) odniesienie się do miejsca zamieszkania - zagłębia, b) określenie zajęcia – kogoś używającego taczki lub wózka, 3. turecką nazwę osobową Kahraman, oznaczającą ‘bohatera, wojownika’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 377; R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 362, 366. Także tropów jest kilka, wszystkie ciekawe. Historia rodziny powinna potwierdzić, który z nich jest właściwy.