KAMZOL

Nazwisko Kamzol uznaje się za pochodzące od rzeczownika kamizela, występującego także w formie kamzela, kamzel, oznaczającego: 1. ubiór męski, okrywający plecy i część piersi, 2. kaftan, kurtkę, słowo pochodzi od francuskiego camisole, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 373, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 225, 227. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Kamzol