JAROSIAK

Nazwisko Jarosiak można wywodzić od skrotu imienia Jarosław, Jarogniew, Jeronim lub Hieronim albo od rzeczownika jarosz wegetarianin’. Por. też nazwę miejscową Jarosze „niem. Geroschen, według Kętrzyńskiego, miejscowość w powiecie jańsborskim” (zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. III, s. 480).