ISIO

Nazwisko Isio można wywodzić od imienia Izak. To imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, notowane w Polsce od XI wieku, a pochodzące od Jic hāq ‘Bóg uśmiechnął się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 322.