GRESZTA

Nazwisko Greszta to forma pochodna od imienia Grzegorz, to zaś z greckiego grēgorikós ‘czuwający, czujny’: „Pierwotnie imię oznaczało prawdopodobnie człowieka gotowego do nocnych czuwań (tzn. modlitw)” (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 113).