DRWIĘGA

Nazwisko Drwięga to forma pochodna od czasownika drwić. Oznaczał on kiedyś, podobnie jak obecnie, 1. Drwiny stroić, żartować, wyśmiewać, 2. pleść, bajać, paplać, zob. zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 567. Przypuszczalnie pierwotnie było to przezwisko nawiązujące do sposobu zachowania.