DOMINIAK

Nazwisko Dominiak pochodzi od imienia pochodzenia lacińskiego Dominik, pochodzącego od przymiotnika dominicus dosłownie znaczącego ‘należący do Boga’. Por. także domin ‘rodzaj tytułu’ i domina ‘lichy dom’ – zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 504. K. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 142) podaje, że nazwisko Dominiak zostało odnotowane już w 1650 roku.