CUPICHA

Nazwisko Cupicha uznaje się za formę pochodną od czasownika cupać, czyli gwarowe ‘tupać’, ale też ‘iść ukradkiem w czyjeść ślady, dybać na kogoś, śledzić kogoś’, por. też cup: 1. odgłos uderzenia, 2. wołanie oznaczające chwytanie, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 102, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 355.