CUDYK

Nazwisko Cudyk pochodzi od rzeczownika cud. Miał kilka znaczeń: 1. zjawisko nie wynikające z praw przyrody, zrządzenie czynnika nadprzyrodzonego, 2. osobliwość, fenomen, 3. cudactwo, dziwactwo, ekscentryczność (cuda robić = dokazywać), zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 350.