BRZEZIŃSKI

Nazwisko pochodzi od popularnej nazwy miejscowej Brzezina (były powiat kalwaryjski, żydaczowski, jaworowski, kościański, toszecko-gliwicki, wielkostrzelecki, mielicki, tłumacki) zob. „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, s. 410 lub rzeczownika brzezina, czyli: 1. lasek brzozowy, 2. brzoza, 3. drewno brzozowe, 4. rózgi na chłostę, 5. kora brzozowa zob. tzw. Słownik warszawski t. I s. 219.