ANTCZAK

Nazwisko pochodzi od imienia Antoni, wywodzącego się od łacińskiego Antonius i notowanego w Polsce od XIII wieku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 8).