ANKLEWICZ

Nazwisko Anklewicz uznaje się za pochodne od nazwy osobowej Jankiel lub niemieckiej nazwy osobowej Hangel, więcej na ten temat zob. tu: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/name/ANKLEWICZ Moim zdaniem do potencjalnych motywacji nazwiska trzeba też dodać nazwę osobową Ankel, pochodzącą od litewskiej nazwy osobowej *Ankelis, ta zaś od imienia Anneke < Anna, lub Henke, Janke < Johannes), zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019.Dane na temat oficjalnego miejsca zamieszkania rodzin noszących to nazwisko znajdują się tutaj: https://polskienazwiska.pl/n/ANKLEWICZ