ANISZCZYK

Nazwisko można wywodzić od imion typu Anna, Jan, Han (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I A-K, Kraków 1999, s. 8).