AFFAITA

 Nazwisko równe łacińskiej nazwie zawodu affait, affaita ‘grabarz’. Herbarz Niesieckiego (t. I, s. 15) wymienia nazwiska: Affayta (indygenat 1673) i Affata.