ADAMUS

Nazwisko pochodzące od zlatynizowanej formy imienia Adam.  K. Rymut (Nazwiska Polaków, t. I, s. 1) podaje, iż na terenie Polski ta forma była zanotowana już w 1642 roku. Zob. ADAM.