ADAMSKI

Nazwisko utworzone sufiksem ­–ski od imienia Adam.  K. Rymut (Nazwiska Polaków, t. I, s. 1) podaje, iż na terenie Polski ta forma była zanotowana już w 1700 roku. Por. też nazwę miejscową Adamy (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego t. I s. 23). Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych t. I s. 10 odnotowuje 28406 osób o takim nazwisku. Zob. ADAM.