ADAMKIEWICZ

Nazwisko Adamkiewicz to forma patronimiczna od Adamek, czyli zdrobnienia imienia Adam. Imię to często uznaje się za genetycznie hebrajskie  i łączy z jego pochodzenie z rzeczownikiem adamah ‘ziemia, rola’ , a samą nazwę tłumaczy się jako ’rolnik’ lub ‘człowiek powstały z ziemi’, także ‘mąż, ojciec rodu’ (J. Bubak, Księga naszych imion, s.27). Można też wywodzić je od sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’ (K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 1) lub akadyjskiego ad-mu ‘narodzenie’ czy arabskiego adama ‘przylgnąć’ (M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, s. 177). Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 14) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku: Adamkiewicz vel Adamkowicz herbu Wadwicz, 1560 rok, Adamkiszki, powiat kowieński, województwo trockie.