Nazwiska widok główny

ŁUCZAK

K. Rymut w Nazwiskach Polaków s. 178 twierdzi, iż to nazwisko pochodzi od podstawy łucz-, ta zaś od imion typu Łukasz, Łucja, Łuczan (=Lucjan) lub wyrazów łuk, 1. część linii krzywej zawarta między dwoma jej punktami, 2. narzędzie do strzelania strzałami, 3. pas sklepiony zamykający otwór pozostawiony w ścianie lub łuczyć 1. celować, godzić, strzelać, 2. trafiać, zmierzać, dążyć, 3. baczyć, uważać, oglądać się. (zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 822).