Nazwiska widok główny

WOŹNIAK

Zdaniem E. Brezy (Nazwiska Pomorzan, Gdańsk 2000, s. 434-435) to nazwisko jest formą odojcowską (patronimiczną) od nazwiska Woźny, pochodzącego od wyrazu pospolitego woźny, który kiedyś oznaczał zawód związany z sądownictwem. Obowiązkiem woźnego było wręczanie pozwów, wprowadzanie w posiadanie właścicieli nowo nabytych dóbr, zdawanie relacji z miejsca przestępstw, przyjmowanie przysięgi świadków itp. Wydaje mi się, że nazwisko można wysnuwać także od rzeczownika woźniak, który oznaczał 'konia od wozu, zaprzęgowego, pociągowego' (tzw. Słownik warszawski, t. VII, s. 702).