Nazwiska widok główny

MARKIEWICZ

Nazwisko utworzone przyrostkiem  -ewicz od imienia Marek, to zaś pierwotnie znaczyło ‘należący do Marsa, związany z Marsem’ (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 197). Por. też nazwę kilkunastu miejscowości na terenie całego kraju: Marki, por. też Markienen dobra rycerskie w b. pow. frydlądzkim SG VI s. 123-124, SG XV 2 s. 302. Nazwisko odnotowuje herbarz Niesieckiego (t. VI, s. 345). Odnotowuje je także źródło z terenu dawnego komornictwa lidzbarskiego: Dno Joanne Markiewicz canonico Varmien∫i 1668 AB H 37 s. 71. To nazwisko podaje także w swej pracy M.