ZEMCZAK

Nazwisko Zemczak uznaje się za formę pochodną od rzeczownika ziemia, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 740. Kiedyś ten rzeczownik miał takie same znaczenia jak dziś, czyli: 1. kula ziemska, glob, 2. świat doczesny, 3. stały ląd, kontynent, 4. powierzchnia ziemi, grunt, podłoga, 5. grunt, rola, pole, gleba, niwa, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VIII, s. 498. Przypuszczalnie nazwa osobowa Zecmczak nawiązywała pierwotnie do ostatniego wspomnianego znaczenia i oznaczała posiadacza ziemi i/lub kogoś, kto żył z jej uprawy.