WITYCH

Nazwisko Witych wywodzi się od niemieckiej nazwy osobowej Witig, ta zaś od imion złożonych na Wit-, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 688.