WAWIÓRKO

Nazwisko Wawiórko uznaje się za pochodne od rzeczownika wiewiórka, gwarowo wawiorka i wewiór, czyli ‘gryzoń drzewny’, tak określano też ‘kobietę z włosami czerwonorudymi’ oraz ‘zwinną, żywą dziewczynę’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 679, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VII, s. 474, 599. Miejsce zamieszkania osób noszących to nazwisko przedstawia strona: https://nazwiska-polskie.pl/Wawi%C3%B3rko