TRZECIAKIEWICZ

Trzeciakiewicz powstało na bazie Trzeciak poprzez dodanie do tej nazwy osobowej patronimicznego (= tworzącego nazwy od imienia ojca) sufiksu –ewicz, więc kiedyś Trzeciakiewicz = syn Trzeciaka. Zob. TRZECIAK