TREJDA

Nazwisko Trejda uznaje się za formę pochodną od niemieckiej nazwy osobowej Treide(r), której podstawę stanowi dolnoniemieckie trede ‘krok, chód’ lub średnioniemieckie treder ‘kalikant’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 617.