SZOSTEK

Nazwisko Szostek ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: I. szost: 1. żerdź długa okuta, do pędzenia statków na wodzie, gdzie nią dna dostać można, 2. drąg nad polem w izbie rozciągnięty, na którym wieszają siermięgi, bieliznę do przesuszenia; II. szostać ‘bić’, zob. tzw. Słownik warszawski t. VI, s. 648; III. niemieckie Schoss, używane w różnych znaczeniach, do XVI w. tak określano podatek > „kto nieprawie szosuje’ = ‘nierzetelnie podatki płaci’, zob. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, przedruk z I wydania, Warszawa 1974, s. 552; IV. szosty = ‘szósty’. To stara nazwa osobowa, odnotowuje ją już Słownik staropolskich nazw osobowych (t. V s. 319).