SZCZEPANIAK

Nazwisko Szczepaniak, odnotowane już w 1641 roku, pochodzi od imienia Szczepan, to zaś od formy pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona’ (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 480).