SOBOCIŃSKI

Nazwisko Sobociński, odnotowane już w 1663 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Sobocin (kaliskie, gmina Godziesze Wielkie), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 456, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 948, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/948.