SIONEK

Nazwiska tego typu były związane głównie z Kresami Wschodnimi i pochodzą przeważnie od imienia Siemion, cerkiewnego Simeon (zob. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz w Słowniku historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.),t. II, Białystok 1997, s. 82), K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 420.