SEPIÓŁ

 

Za możliwe podstawy nazwiska Sepiół uznaje się: I. czasownik szepelić/szepielić, czyli ‘wymawiać przez język, miękko jakby pieszczotliwie, niewyraźnie’, II. niemiecką nazwę osobową Scheppel. zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 603, dziś powiedzielibyśmy ‘seplenić’. Przezwiska od sposobu wymowy stanowiły bardzo dużą grupę w polszczyźnie i pierwsza wskazana podstawa wydaje się bardziej prawdopodobna.