RYSZEWSKI

Nazwisko Ryszewski, odnotowane już w 1497 r., uznaje się je za formę pochodną od nazwy miejscowej Ryszewo, gmina Rogowo, bydgoskie, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 379, zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ryszewo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie) http://ryszewo.pl/ . Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 36) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku, łącząc ród z inną miejscowością – tzn. „Ryszewski herbu Achinger, 1540 r., Ryszewo, pow. mogilnicki, woj. gnieźnieńskie, wołyńskie”, zob. też http://ryszewo.pl/ryszewo-i-ryszewko-na-paukach