RYCIO

Nazwisko Rycio ma dwie możliwe podstawy: 1. imię żeńskie Ryta, skróconą formę od Margaritta, 2. czasownik ryć, czyli: a) kopać, rozgrzebywać, wygrzebywać, b) wyrzynać, rzeźbić, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 379; tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 788. Nazwa osobowa Rycio mogła więc pierwotnie oznaczać syna Ryty lub rzemieślnika, zajmującego się np. rzeźbą.