REX

Nazwisko proste, od łacińskiego apelatywu  Rex ‘król’. Por. też nazwę miejscową Rex (Fulda), M. Gottschald, Deutsche Namekunde. Unsere Familiennamen nach ihrer Bedeutung, Berlin 1954 s. 488 i Rex, dolnoniemieckie hipokorystykum od Heinrich, K. Linnartz, Unsere Familiennamen, I. Zehntausend Berufsnamen in ABC erklärt, Bonn 1958 s. 184. Nazwę Rex odnotowuje już Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki 1965-1981 t.  IV s. 463.